Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/abacus4u/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1192
Self-employment czy może już LTD? « Abacus 4 U

Blog

Self-employment czy może już LTD?

Posted by:

Self-employment czy może już LTD?Już przyszedł ten czas, już myślisz o własnym biznesie. No i odwieczne pytanie… jaką formę działalności wybrać? Self-employed? czy może już LTD?

‘… a bo jeden znajomy mi mówił, że jak mam LTD to nie płacę podatku…”

”…a bo ktoś mi mówił, że prowadzenie LTD to bardzo duzo papierkowej roboty…”

itd… itp…
wiele pytań i wiele odpowiedzi (a większość błednych, niepełnych i wprowadzających więcej zamieszania niż praktycznych informacj).

Ponieważ właśnie przygotowuję do spotkania z klientem, który ma ten dylemat – postanowiłam opisać w jednej tabeli podobieństwa i różnice pomiędzy obiema formami działalności gospodarczej. Uwaga – to porównanie nie dotyczy firm investyvyjnych ( gdyż tam działają inne prawa).

ktora droge wybrac

Samozatrudniony (self-employed) Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Limited Company): Ty jesteś dyrektorem i udziałowcem.
Ty jesteś biznesem i firmą, ale wciąż jesteś osobą fizyczną. Firma Ltd ma osobowość prawną.
Ty jesteś właścicielem Ty jesteś udziałowcem, posiadasz wszystkie lub część akcji spółki.
Ty jesteś przedsiębiorcą, dyrektorem, kierownikiem Ty świadczysz usługi dla firmy LTD jako jej dyrektor
Zatrudnienie:

 • Ty jesteś samozatrudniony, nie możesz być swoim własnym pracownikiem.

 

 

Zatrudnienie:

 • Dyrektor, jako zarządzający biurem, w świetle brytyjskiego prawa pracy – nie jest automatycznie zatrudniony przez firme LTD, nie odnoszą się do niego progi najniższego wynagrodzenia krajowego czy Tax Credits
 • Z punktu widzenia podatku dochodowego i składek na Ubezpieczenie Społeczny – dyrektor jest traktowany jako pracownik.
Podatek dochodowy:

 • Sam płacisz składki na Ubezpieczenie Społeczne (NI Class 2 & 4) i podatek dochodowy od zysku wypracowanego przez Twój biznes. Zastosowanie mają ogólne stawki podatkowe i kwoty wolne od podatku ustanowione w brytyjskim budżecie na dany rok.

 

 

 

 

Podatek dochodowy:

 • Firma Ltd płaci podatek dochodowy od osób prawnych (corporation tax) od wypracowanego przez siebie zysku. Stawki tego podatku są niższe od stawek podatku dochodowego od osób fizycznych – jednak tylko w przypadku dochodów powyżej £32,011.
 • Zarobki pracowników i dyrektorów podlegają regulacjom PAYE i NIC. Proszę pamiętać, że wiele benefitów otrzymywanych z firmy – jak na przykłąd samochód służbowy klasyfikowane jest jako dochód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • Udziałowcy mają prawo do otrzymywania dywidend od zysku wypracowanego przez LTD. Udziałowcy o dochodach plasujących się w wyższych progach podatkowych będą płacić podatek dochodowy od dochodu z dywidend.
Strata finansowa:

 • Możesz wykorzystać te stratę do obniżenia twoich innych dochodów w danym roku podatkowym..
 • W roku finansowym 2013-2014 wprowadzone zostało ograniczenie dotyczace kwoty straty, którą można wykorzystać. Jest to £50,000.00 lub 25% twojego ogólnego dochodu.
Strata finansowa:

 • Firma LTD może wykorzystać strate finansową do obniżenia jej przychodów z innych źródeł (np. inwestycje w rynku kapitałowym), ale strata ta nie może być wykorzystana do obniżenia dochodu osoby fizycznej ( np. dyrektora).

 

 

Korzystanie z zysku.

 • Możesz wykorzystywać środki biznesowe dla własnych, prywatnych potrzeb bez żadnych ograniczeń.

 

 

 

 

Korzystanie z zysku.

 • Jakikolwiek środki firmowe wykorzystane prywatnie podlegaja opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeśli jest to podział zysku – dywidendy – podlegają opodatkowaniu podatkiem od dywidend. Jeśli jest to płaca pracownika – podlega opodatkowaniu PAYE i NIC.
 • Wiekszość benefitów otrzymywanych z firmy LTD przez ciebie lub przez twoja rodzine) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • Akcje firmowe, które otrzymałeś w wartości poniżej wartości rynkowej – podlegaja opodatkowaniu.
Pożyczka:

 • W każdej chwili możesz ‘’pożyczyć’’ środki z konta bankowego twojego biznesu – to jest twoje konto!
 • Jeśli z powodu twojej wypłaty nastąpił niedobór środków na koncie bankowym –  wszelkie opłaty bankowe z tego powodu będą mogły być zakwalifikowane w koszty jedynie na podstawie kalkulacji odpowiedniej ich części.

 

Pożyczka:Dyrektor może pożyczać środki z jego własnej firmy. Limity są ustalone w Companies Act 2006, ale jest to opodatkowane:

 • Firma LTD będzie płacić podatek w wysokości 25% jeśli nie zwrócisz środków firmie w ciągu 9 miesięcy od zakończenia roku finansowego.
 • Jeśli pożyczka jest za darmo (bez %) będzie ona uwzględniona jako benefit firmowy dla dyrektora i jako taki (czyli dochód) zostanie on opodatkowany podatkiem dochodowym od wysokości tego benefitu.
Emerytura:

 • Możesz mieć tylko emeryture prywatną.

 

Emerytura:

 • Firma LTD może mieć swoją własną emeryture zakładową.
 • Już wkrótce będzie to obowiązkiem firm LTD.
Zamknięcie firmy:

 • Jeśli bizness poniesie porażkę na rynku – będziesz osobiście odpowiadał za wszelkie jego długi na rynku. Możesz zbankrutować.

 

 

Zamknięcie działalności firmy:

 • Jeśli firma LTD poniesie porażkę na rynku – będziesz osobiście odpowiadał za wszelkie jej długi na rynku tylko do wysokości posiadanych udziałów, za które jeszcze nie zapłaciłeś. Chyba, że udzieliłeś gwarancji swoim majątkiem ( często wymagane przez banki)
 • Jako dyrektor swoim prywatnym majątkiem odpowiadasz tylko wtedy, gdy kontynuujesz działalność firmy na rynku gdy jest ona już w stanie likwidacji.
Księgowość:

 • Nie ma obowiązku prawnego nakazującego prowadzenie księgowości dla potrzeb podatkowych w tego rodzaju działalności gospodarczej. Jednakże z pewnością pomoże Ci to w zarządzaniu biznesem i w raportowaniu do HMRC odpowiedniej kwoty zysku do opodatkowania.
 • Od roku 2013-2014 możesz wybrać jedną z dwu metod do rejestrowania przychodów i kosztów (cash lub conventional accounting).
 • Będziesz potrzebował jednak rocznego raportu fonansowego aby poprawnie wypełnić zeznanie podatkowe (zawarta jest tam cześć dotycząca bilansu finansowego).
 • Raport finansowy twojego biznesu nie jest wysylany do Urzedu Skarbowego, chyba ze jest prowadzona jakas sprawa wyjaśniająca dotycząca twoich finansów.
 • Twój dochód do opodatkowania musi być przygotowany zgodnie z założeniami GAAP (Generally Accepted Accounting Practices)(GAAP) – chyba, że wybierzesz metodę cash accounting dla rejestracji przychodów i kosztów.
Księgowość:

 • Firma LTD musi przygotować roczny raport finansowy do Companies House (Companies Act).
 • Urząd Skarbowy wymaga pełnego raportu finansowego do potrzeb naliczania podatku dochodowego od osób prawnych. Do wysłania/złożenia tego raportu musi być wykorzystane specjalistyczne oprogramowanie.
 • Księgi muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującymi standardami.
 • Od 1 kwietnia 2011 większość firm LTD musi wysyłać sprawozdania finansowe w formacie iXBRL.

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż biznesu:

 • Kiedy nastepuje sprzedaż firmy lub środków trwałych w niej używanych wtedy jakikolwiek zysk z tej sprzedaży jest zaliczany jako twoj dochod I podlega opodatkowaniu podatkiwm dochodowym ( Capital Gains Tax -CGT).
 • Można w takim przypadku skorzystać z ulgi podatkowej nazwanej CGT Entrepreneurs’ Relief.
Sprzedaż biznesu:

 • Sprzedając biznes sprzedajesz udziały w firmie LTD.
 • Udziały w firmie LTD mogą być komuś podarowane..
 • Zakładając, że posiadasz więcej niż 5% udziałów w firmie LTD do dochodu ze sprzedaży akcji można zastosować ulgę podatkową zwaną: CGT Entrepreneurs’ Relief.

 

Smierć:

 • Jeśli umierasz – twoj biznes przestaje istniec. Możesz przekazać cały biznes lub jego część swoim spadkobiercom w testamencie.
Smierć:

 • Kiedy umierasz – twoj biznes nadal działa, gdyz ma oddzielna osobowość prawną..
 • Udziały w firmie LTD będą należały się prawnym spadkobiercom, chyba, że statut firmy lub testament udziałowca stanowi inaczej.
Płacenie sobie samemu:

 • Możesz wypłacić z biznesu każdą kwotę pod warunkiem, że biznes posiada odpowiednie środki. Ponieważ nie jesteś i nie możesz być swoim pracownikiem nie jest to traktowane jako wynagrodzenie za pracę.
 • Aby płacić wynagrodzenie za pracę członkom rodziny muszą to być czynności niezbędne z punktu widzenia działalności biznesu.
Płacenie sobie samemu:

 • Firma LTD płaci ci za twoją jako dyrektorowi.Może płacić także członkom twojej rodziny za ich pracę. Nie ma jakichkolwiek ograniczeń co do wysokości wynagrodzenia – ale muszą one być poddane opodatkowaniu (PAYE) i musi być odprowadzona składka na Ubezpieczenie Społeczne. Te formalne działania nazywamy Payroll.
 • Jeśli firma LTD świadczy usługi jako subcontractor sprawdź czy, a jeśli tak to PAYE I NI bedzie musiały być zapłacone.
Koszty działalności – ogólnie:

 • Do kosztów działalności możesz zaliczyć jakiekolwiek koszty pod warunkiem, że zostały one poniesione w pełni i wyłącznie w celu umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Możesz określić udział kosztów biznesowych w danym wydatku i tę kwotę zaliczać do kosztów prowadzenia biznesu.
 • Najczęściej wydatki wymagające rozbicia na użytek firmowy I prywatny to: używanie telefonu, internet, własna konsumpcja, koszty używania samochodu.
Koszty działalności – ogólnie:

 • Firma LTD może zaliczyć w koszty swojej działalności jakiekolwiek koszty pod warunkiem, że zostały one poniesione w pełni I wyłącznie w celu umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Jeśli dyrektor opłaca ze środków firmy LTD jakiekolwiek swoje prywatne wydatki – będzie to traktowane jako jego przychod I jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Jeśli jest on udziałowcem – może to być traktowane jako korzystanie z zysku firmy (dywidendy).

 

 

Samochody i paliwo:

 • Możesz zaliczać do kosztów prowadzenia biznesu koszty używania samochodu prywatnego na podstawie kilometrówki lub na podstawie rachunków za paliwo – ale tylko w części przypadającej na podróże służbowe.
 • W przypadku tej drugiej opcji – można odliczyć też koszt zakupu samochodu ale znowu – tylko w części przypadającej na działalność biznesową.

 

Samochody I paliwo:

 • Firma LTD może zakupić samochód jako samochód firmowy I koszty zakupu zaliczyć do kosztów działalności.Warunkiem jest oświadczenie, że samochód bedzie/jest wykorzystywany tylko I wyłącznie na potrzeby firmy LTD. Jakiekolwiek użycie tego samochodu do użytku prywatnego będzie traktowane jako otrzymany benefit od firmy i podlega opodatkowaniu.
 • Lepszym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie samochodu prywatnego do użytku służbowego i na podstawie kilometrówki firma LTD może zwracać te koszty.
Telefony komórkowe:

 • Możesz zaliczyć kupno telefonu komórkowego w koszty prowadzenia biznesu – ale po odliczenia części jego wartości przypadającej na użytek prywatny.
 • O tę samą część będą pomniejszane miesięczne rachunki.
Telefony komórkowe:

 • Firma LTD może wyposażyć swoich pracowników w telephony komórkowe – jeśli tylko jest ona strona w umowie abonamentowej z siecią komórkową.
 • Tlko jeden telefon na gospodarstwo domowe.
Komputery:

 • Możesz zaliczyć kupno komputera w koszty prowadzenia biznesu – ale po odliczenia części jego wartości przypadającej na użytek prywatny.
Komputery:

 • Zakładając, że computer jest ci potrzebny do wykonywania obowiązków służbowych wobec twojej LTD – firma może wyposażyć cie w computer bez żadnych konsekwencji podatkowych.
Prowadzenie biura we własnym domu:

 • Jeśli posiadasz biuro w domu (musi być to okreslona fizyczna przestrzeń) to masz możliwość zaliczania w koszty prowadzenia biznesu odpowiedniej części kosztów kredytu mieszkaniowego (mortgage interest), podatku od nieruchomości (Council tax) i elektryczności.
Prowadzenie biura we własnym domu:

 • Masz możliwość zaliczania w koszty £4 tygodniowo bez żadnych rachunków.
 • Innym rozwiązaniem jest otrzymywanie z firmy LTD zwrotu części poniesionych kosztów elektryczności– ale nie kosztów kredytu czy Council taxu.
Wynajem pomieszczeń prywatnych dla użytku służbowego:

 • Jako sole trader nie możesz  wynajmować sam sobie pomieszczeń.

 

 

Wynajem pomieszczeń prywatnych dla użytku służbowego:

 • Jako dyrektor możesz zawrzeć z firmą LTD umowę o wynajemm biura ( albo innego pomieszczenia we włanym domu lub zabudowaniach. To pozwoli ci na zwrot części kosztów kredytu mieszkaniowego (mortgage) and council tax.
 • Jesteś wtedy zobowiązany zadeklarować ten dochód jako osoba fizyczna dla potrzeb Self Assessment.

Mam nadzieję, że wspomniałam o wszystkich najważniejszych elementach prowadzenia biznesu. Jeśli zaważyłaś jakiś błąd lub niedopatrzenie – bardzo proszę o informację, najlepiej w komentarzach. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące self-employment czy firm LTD – też prosze o zadawanie ich w komentarzach. Proszę też o wszelkie sugestie na temat następnych wpisów – czyli co Was najbardziej interesuje?

 

 


2


Discussion

 1. Mateusz  October 24, 2015

  Jeśli kupię komputer w całości do użytku w pracy, a zakończę po roku self employed, co się dzieje z komputerem? Majątek “firmy” zostaje ze mną? Muszę zapłacić za niego podatek od całości? A może podlega jakiejś amortyzacji przez czas od zakupu i płacę podatek tylko od części pozostałej (obecnej wartości)?

 2. Barbara  October 26, 2015

  A czy zastosowana zostala AIA w roku nabycia komputera?

Add a Comment