Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/abacus4u/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1192
P46 i tymczasowe kody podatkowe (emergency code) « Abacus 4 U

Blog

P46 i tymczasowe kody podatkowe (emergency code)

Posted by:

P46 i tymczasowe kody podatkowe (emergency code)Jeśli podejmujesz nową pracę a nie masz, z różnych względów, P45 od poprzedniego pracodawcy to Twój nowy pracodawca poprosi Cie o wypełnienie formularza P46. Na podstawie udzielonych odpowiedzi pracodawca określi Twój nowy kod podatkowy. Od tego roku podatkowego pracodawca nie jest już zobowiązany do dostarczania do Urzędu Skarbowego (HMRC) formularzy P46 od nowozatrudnionych pracowników bez P45. Nadal jednak potrzebuje informacji zawartych w tym formularzu, dlatego HMRC doradza używać formularza nazwanego ”new starter checklist”, który można zobaczyć tutaj. Można się też spotkać z formularzami innymi, stworzonymi przez pracodawcę, nadal jednak pytania będą właśnie takie same jak w formularzu P46. Tutaj możesz zobaczyć jak wygląda oryginalny folmularz P46.

Poniżej przytaczam treść formularza P46 z polskim tłumaczeniem (moim :) )

Your present circumstances (Twoja aktualna sytuacja:)

Read all the following statements carefully and enter ‘X’ in the one box that applies to you. (Przeczytaj uważnie następujące stwierdzenia i wybierz tylko jedno z nich, odpowiadające Twojej aktualnej sytuacji,  zaznaczając ”X” w odpowiednim okienku)

– This is my first job since last 6 April and I have not been receiving taxable Jobseeker’s Allowance, Employment and Support Allowance or taxable Incapacity Benefit or a state or occupational pension. (To jest moja pierwsza praca od ostatniego 6-go kwietnia i nie otrzymywałem/łam podlegających opodatkowaniu benefitów jak: Jobseeker’s Allowance, Employment and Support Allowance  ani  podlegającemu opodatkowaniu  Incapacity Benefit  czy podstawowej emerytury państwowej czy emerytury zakładowej.)

OR

– This is now my only job, but since last 6 April I have had another job, or have received taxable Jobseeker’s Allowance, Employment and Support Allowance or taxable Incapacity Benefit. I do not receive a state or occupational pension. ( To jest aktualnie moja jedyna praca ale od 4-go kwietnia miałem inną pracę, albo otrzymywałem Jobseeker Allowance, Employment and Support Allowance lub taxable Incapacity Benefit. Nie otrzymuję żadnej emerytury.)

OR

– I have another job or receive a state or occupational pension. (Mam inną pracę lub/i otrzymuję emeryture-bez względu na rodzaj emerytury.)

Na podstawie formularza P46 pracodawca może określić trzy rodzaje kodów podatkowych w zależności od sytuacji pracownika. W roku podatkowym 2013-2014 są to:

944L
944L M1 lub 944L W1 (M/W oznacza odpowiednio Miesiac/Tydzień)
BR

Jeśli nie podasz swemu pracodawcy informacji na formularzu P46 będzie on używał dla Ciebie kodu OT. Dla podatników, których dochody nie przekraczają podstawowego progu podatkowego kod OT daje taki sam wynik jak kod BR. Dla podatników o dochodach wyższych kod OT sprawi, że ich dochody będą opodatkowane wyższą stawką podatkową.

Kod podatkowy: 944L

Kod ten będzie Ci przypisany w przypadku, gdy zaznaczyłeś odpowiedź  ”A”  w formularzu P46.

944L jest bazowym kodem podatkowym w roku 2013-2014. Przypominam, że rok podatkowy w UK trwa od 6-go kwietnia do 5-go kwietnia następnego roku. Kod 944L daje podatnikowi standardową w tym roku podatkowym kwotę wolną od podatku (personal allowance) w wysokości £9,440  (obejmuje podatników, którzy w dniu 5-go kwietnia nie przekroczyli wieku 65 lat). Kod ten powoduje, że Twoje zarobki są opodatkowane narastająco (‘cumulatively’). Oznacza to, że podatek i wykorzystana kwota wolna od podatku jest kalkulowana przy każdej wypłacie poprzez zsumowanie dochodów i wykorzystanej kwoty wolnej od podatku od początku roku podatkowego.

Na przykład jeśli pobierasz wypłatę miesięcznie, Twoja część wypłaty podlegająca opodatkowaniu w piatym miesiacu (sierpień) będzie obliczona z uwzględnieniem Twojej płacy otrzymanej od kwietnia do sierpnia. Możesz oczekiwać, że wraz z sierpniową wypłatą 5/12 z całkowitej kwoty wolnej od podatku zostanie już wykorzystana. Kwota, od której w sierpniu będzie naliczony podatek dochodowy powinna być obliczona w następujący sposób: suma zarobków brutto od kwietnia do sierpnia wlącznie minus 5/12 kwoty wolnej od podatku. Podatek dochodowy kalkulowany jest w ten sposób co miesiąc, więc w marcu (ostatni miesiac roku podatkowego) powinieneś otrzymać 12/12 (co oznacza 1=całośc) Twojej kwoty wolnej od podatku.

Przykład:

Month-miesiąc Gross Pay-płaca brutto Personal Allowance used-wykorzystana kwota wolna od podatku Taxable pay-część podlegająca opodatkowaniu
April £1050 £787 £263
May £800 £787 £13
June £550 £550 £0
July £1050 £1,024 £26
August £1050 £787 £263

W powyższym przykładzie w ciągu pięciu miesięcy zarobiono £4,500, i wykorzystano 5/12tych kwoty wolnej od podatku za ten rok poddatkowy £3,935 (5/12 z £9,440).

Oznacza to, że nawet jeśli Twoja płaca brutto jest inna każdego miesiąca, na koniec roku podatkowego powinna być wykorzystana cała kwota wolna od podatku i prawidłowa kwota podatku powinna być odprowadzona do Urzędu Skarbowego (HMRC). Oczywiście powyższe stwierdzenie ma rację w przypaku, gdy:

  • w dniu 5-go kwietnia nie przekroczyłeś wieku 65 lat,
  • nie otrzymujesz żadnych benefitów od pracodawcy (np. samochód służbowy),
  • jest to Twoja główna i jedyna praca i
  • nie masz żadnych innych nieopodatkowanych żródeł dochodu.

Kody: 944L W1 lub 944L M1

Ten kod będzie Ci przydzielony, jeśli w odpowiedzi w formularzu P46 wybierzesz odpowiedź ”B”.

Ponieważ potwierdziłeś, że jest to aktualnie Twoja jedyna praca, a więc powinieneś być upowazniony do ”wykorzystania” Twojej kwoty wolnej od podatku  w wysokości £9,440 za rok. Jednakże, ponieważ Twój nowy pracodawca nie ma informacji o Twoich zarobkach i pobranym podatku w poprzednich miejscach pracy, nie jest on w stanie naliczac podatku od Twoich zarobków ”narastająco” (cumulative basis). Zamiast kodu 944L  zostanie Ci przydzielony kod 944L M1 – jeśli płatności nastepują miesiecznie, lub 944L W1 – jeśli tygodniowo (od month – miesiąc, week – tydzień). Oznacza to, że nadal jestęs upoważniony do uwzględniania kwoty wolnej od podatku w obliczaniu podatku od Twoich zarobków, ale tylko w wysokości odpowiadającej danemu okresowi rozliczeniowemu( miesiąc czy tydzień).

Na przykład, jeśli pobierasz wynagrodzenie miesięcznie, będzies upoważniony do wykorzystania co miesiąc 1/12 części z kwoty wolnej od podatku. I cała kwota Twojej płacy brutto przewyższająca te 1/12 wolnej kwoty – zostanie opodatkowana stawką 20%. Jeśli Twoja płaca przewyższa także 1/12 pierwszego progu podatkowego – nadwyżka zostanie opodatkowana podatkiem 40%… itd… az do 50%.

Ten kod nazywany jest :  ‘week 1’ lub  ‘month 1’ basis, w zależności czy otrzymujesz wynagrodzenie tygodniowo czy miesięcznie.

Kody te, W1 i M1 nie uwzględniają zmian w Twoim dochodzie czy stawkach podatkowych, ktore miały miejsce wcześniej w danym roku podatkowym. To oznacza, że na koniec roku podatkowego może wystapić nadpłata lub niedopłata( to rzadziej) podatku dochodowego.

No przykład, jeśli nie osiągnąłeś wieku 65 lat w dniu 5 kwietnia – jesteś upoważniony do całej kwoty wolnej od podatku £9,440. To jest do £787 miesięcznie. Jeśli zarobiłes w jednym miesiącu, powiedzmy, £400  to nie będziesz w tym miesiącu płacił podatku, ale będziesz miał w tym miesiącu niewykorzystaną kwotę wolną od podatku w wysokości: £387.  Jeśli w następnym miesiąc zarobisz £800  - zapłacisz podatek od £13 (£800 less £787) – nawet pomimo, że w poprzednim miesiącu zostało niewykorzystane  £387 z kwoty wolnej. Podobny problem narasta gdy zarabiasz na pograniczu pierwszego i drugiego progu podatkowego. W obu przypadkach jest bardzo możliwe, że zapłacisz zbyt duzo podatku.

944L W1 czy M1 jest w założeniu kodem tymczasowym. Jeśli jesteś na tym kodzie podatkowym pod koniec roku podatkowego – prawie na pewno masz nadpłatę podatku i możliwy jest jest jego zwrot.

W celu uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku musisz napisać do Urzędu Skarbowego (HMRC) z prośbą o ten zwrot. Dołącz P60 i informacje dotyczące Twoich dochodów z innych żródeł w danym roku podatkowym. Zatrzymaj kopię P60. Adres odpowiedniego biura podatkowego można znaleźć na stronie HMRC pod linkiem ”contact us”. Musisz wpisać tam PAYE Reference number, który znajdziesz na dokumencie P60. Poniżej zamieszczam ten link:

HMRC contact us link.

Uwaga: Jeśli Twoj pracodawca używa dla Ciebie kodu podatkowego 944L W1 (lub M1)i nie otrzyma od HMRC informacji jaki kod podatkowy powinien zastosować – na początku nowego roku podatkowego powinien skorzystać z poradnika HMRC i zmienić Twój kod na standardowy kod podatkowy. Jest to spowodowane tym, że może mieć pełną kontrolę nad płacą brutto i naliczanym podatkiem od początku roku.

Kod podatkowy: ”BR”.

Ten kod zostanie Ci przypisany gdy zaznaczysz odpowiedź ‘C’ w formularzu P46.

Ponieważ potwierdziłeś, że uzyskujesz dochody także z innych źródeł, pracodawca przypuszcza, że Twoja kwota wolna od podatku już jest wykorzystywana przy naliczaniu płacy właśnie tam, jako że jest to domyślnie Twoje główne żródło dochodów. Kod podatkowy ”BR” nakazuje pracodawcy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy opodatkowując Twoje CAŁE dochody stawka podstawową 20% (bez uwzględniania kwoty wolnej od podatku).

Ten kod powinien być prawidłowy, jeśli jesteś podatnikiem, którego  całkowite dochody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego i kwota wolna od podatku zostaje wykorzystana przy naliczaniu podatku przez pracodawcę w głównym miejscu pracy, lub przez instytucję wypłacającą emeryturę.

Kod podatkowy: ”OT”.

Ten kod powinien być zastosowany w przypadku, gdy pracodawca nie ma wystarczających informacji by odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu P46. Dla podatników zarabiających kwotę mieszczącą się w pierwszym progu podatkowym zastosowanie tego kodu miało będzie takie same skutki jak zastosowanie kodu ”BR” (podatek w wysokości 20% od całej zarobionej kwoty brutto). Dla podatników zarabiających większe kwoty zastosowanie tego kodu spowoduje opodatkowanie każdego zarobionego funta podatkiem w wysokości 40% czy nawet 50%, w zależności od wysokości zarobków. Jeśli masz kod podatkowy ”OT” a jest to Twoja jedyna lub główna praca, powinieneś skontaktować się z HMRC  z jego Income Tax Helpline 0300 200 3300 / 0845 300 0627 i poprosić o wysłanie prawidłowego kodu podatkowego do Twojego pracodawcy. Albo może należałoby najpierw porozmawiać z pracodawcą i sprawdzić czy, być może, udzielenie mu informacji jak w formularzu P46 byłoby wystarczające do uzyskania prawidłowego kodu podatkowego.


1


Discussion

Add a Comment