Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/abacus4u/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1192
Kody podatkowe a wysokość podatku. « Abacus 4 U

Blog

Kody podatkowe a wysokość podatku.

Posted by:

Kody podatkowe a wysokość podatku.Bardzo często zdarza się, że pracownicy zatrudnieni w tej samej firmie i na tym samym stanowisku mają zupełnie inną płacę netto ( na rękę). Wynika to przede wszystkim z tego, że mają zupełnie odmienną sytuację jeśli chodzi o podatek. Odzwierciedlone jest to w kodzie podatkowym (tax code) indywidualnie nadawanym każdej osobie przez Urząd Skarbowy (HMRC).

Zwracam uwagę, że dlatego właśnie , iż każdy z nas ma inną sytuację podatkową, podpisując z nami umowę o pracę lub negocjując płacę nasz pracodawca operować będzie stawkami brutto. Proszę wziąć to uwagę szacując swoje przyszłe dochody. Każdy pracodawca jest zobligowany pobierać w imieniu HMRC zaliczke na podatek dochodowy i na ubezpieczenie społeczne (NIC).

Progi podatkowe

W  Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, istnieją progi podatkowe (tax thresholds). Pierwszy próg odzwierciedla kwotę wolną od podatku w danym roku podatkowym tzw. personal allowances. Jest to kwota, do której, nie płaci się podatku w ogóle. Kwota ta jest inna każdego roku. O jej wysokości decyduje Chancellor of the Exchequer (w Polsce odpowiednik to Minister Finansów) w momencie uchwalenia budżetu. Budżet poddawany jest głosowaniu i po przegłosowaniu budżetu każdy juz wie jakie progi podatkowe obowiązywać będą w następnym roku podatkowym.

Personal Allowances w 2012-2013 to £810. Oznacza to, że każda osoba pracująca w UK jest zwolniona z płacenia podatku z pierwszych £8,105 rocznego dochodu w roku podatkowym 2012/2013. Kwota nieopodatkowana (Personal Allowance) dotyczy zsumowanych wszystkich dochodów w danym roku podatkowym.

Z dochodów przewyższających  personal allowances należy załacić podatek w wysokości 20%, 40%  lub 50%.

W jakich przypadkach może nastapić nadpłata podatku i jak samemu obliczyć zwrot podatku
opisałam już w zakładce Zwrot Podatku. Jeśli masz jakiekolwiek pytania – proszę zadać w komentarzach a przyjemnością wyjąśnię te kwestie.

Jak czytać kody podatkowe z payslipów?

Kody podatkowe zawierają w sobie kilka członów.

Pierwszy człon to liczba – wysokość kwoty nieopodatkowanej w danym roku podatkowym.

W  zeszłym roku podatkowym 2012/2013 jest to liczba 810 (personal allowances £8105) . Liczba oznacza wysokość kwoty nieopodatkowanej obowiązującej w danym roku podatkowym. Liczba ta może być różna dla różnych podatników. Wynika to z tego, że jak już wcześniej wspomniałam, HMRC kalkuluje personal allowance każdemu podatnikowi z osobna. W tym roku podatkowym 13/14 – jest to kwota £9440, standardowy kod podatkowy będzie więc wyglądał : 944L.

Jeśli ta liczba jest większa niż standardowa – oznacza to , że HMRC przyznał nam dodatkową kwote roczną wolną od podatku. Może to wynikać z nadpłaconego podatku w zeszłym roku podatkowym.

Jęli ta liczba jest mniejsza niż standardowa – oznacza to, że HMRC z jakichś względów obniżył nam personal allowance w danym roku. Może to wynikać z tego, że w poprzednim roku nie zapłaciliśmy podatku należnego.

Drugi człon to najczęściej litera L – oznacza ona normalny/standardowy próg podatkowy. Czyli ktoś, kto w w roku 2013-2014 ma kod podatkowy 944L i nie ma innych źródeł dochodów to istnieje prawie 100% pewność, że pobrane zaliczki będą dokładnie takiej wysokości jak podatek należny. W tym przypadku nie można liczyć na jakikolwiek zwrot podatku z HMRC.

Warto tu przypomnieć, że gdy pracujemy dla dwóch lub więcej pracodawców w pracy ”drugiej” i nastepnych na druku P46 zaznaczamy odpowiednią opcję i otrzymujemy emergency tax code (BR- basic rate) który oznacza, że nasze dochody z takim kodem podatkowym bedą opodatkowane bez uwzględnienia kwoty wolnej od podatku. Wynika to z faktu, że HMRC uważa, ze jako że jest to nasza druga praca – w pracy pierwszej/głównej zarobimy na pewno kwote powyżej personal allowance.

W innym przypadku, gdy nasz status nie jest do końca jasny ( na przykład nie posiadamy P45 od wcześniejszego pracodawcy), otrzymujemy tzw. emergency tax code W1 lub M1, które oznaczają, że nasze dochody są opodatkowe bez analizy wcześniejszych dochodów i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy. W praktyce oznacza to, że na przykład w płacy miesiecznej kalkulowany będzie personal allowance jedynie w wysokości 1/12 tej kwoty w danym roku. Nie uwzględnia sie pzy stosowaniu tego kodu możliwoiści, że byc może w poprzednich miesiącach  zarobiliśmy poniżej 1/12 personal allowance. Nie ”kumuluje” się tutaj dochodów i zaliczek na podatek dochodowy narastająco od początku roku podatkowego. W takim przypadku po zakończeniu roku podatkowego należy przeprowadzić analizę podatku należnego do zapłaty i pobranych przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy.

Wspomniałam wcześniej, że przy podejmowaniu nowej pracy, lub kolejnej (drugiej, trzeciej) bez możliwości dostarczenia nowemu pracodawcy P45 od pracodawcy poprzedniego – zobowiązani jesteśmy wypełnić formularz P46, i że sposób wypełnienia tego formularza rzutuje na rodzaj przyznanego kodu podatkowego. W następnym wpisie postaram się dokładniej omówić ten formularz i zależności pomiedzy wprowadzonymi informacjami – a przyznanym kodem podatkowym

Zapraszam serdecznie do zadawania pytań! Byłoby to bardzo pomocne w okreslaniu treści następnych artykułów.


0


Add a Comment